ongregacja Monte Corona Ego vobis vos mihi
Strona główna
kongregacja Monte Corona
Erem Monte Corona - wyprawa
Życie codzienne w klasztorze
Bielany
Bieniszew
Dawne eremy polskie
Brat Leonard
Ludwik Zarewicz
Galeria
Modernizacja
Kontakt


Zgromadzenie Pustelników Kamedułów Góry Koronnej, najliczniejsze spośród wszystkich kongregacji kamedulskich biorących początek od świętego Romualda z Rawenny, zostało powołane przez błogosławionego Pawła Justynianiego. Ten reformator urodził się 16 czerwca 1467 roku w Wenecji. Zanim wstąpił do kamedułów odbył wszechstronne studia humanistyczne w Padwie i Wenecji. W 1507 roku udał się na pielgrzymkę do Jerozolimy, a trzy lata później wstąpił do eremu w Camaldoli, gdzie przebywał przez dziesięć lat pełniąc tam również funkcje przełożonego. Starał się zreformować zakon, a główny nacisk kładł na ścisłe przestrzeganie reguły pustelniczej. Służyć temu miała m.in. kapituła generalna zakonu, która obradowała w klasztorze Santa Maria degli Angeli we Florencji w kwietniu 1513 roku. Ponieważ próby te, pomimo poparcia papieża Juliusz II, pozostawały bezowocne, 15 września 1520 roku opuścił dotychczasową wspólnotę wraz z kilkoma towarzyszami. Za zgodą papieską zamieszkali w eremie Grotte del Massaccio, a później Grotta di Pascelupo.

To właśnie w tym eremie Paweł Justiniani spisał "Regułę życia pustelniczego" - jedno z najważniejszych swoich pism. Paweł Justyniani zmarł 28 czerwca 1528 roku w klasztorze św. Sylwestra na górze Soratte. Jego następca Justynian z Bergano założył dla nowej kongregacji główny erem niedaleko od miasta Perugii. Na miejsce wybrał górę otoczoną wokół niższymi górkami niczym koroną, stąd nazwaną ją Górą Koronną, a nową kongregację Zgromadzeniem Pustelników Kamedulskich Góry Koronnej. Do tego też miejsca nawiązywało godło kongregacji przedstawiające trzy szczyty górskie z utkwionym na najwyższym z nich, środkowym promienistym krzyżem. Do końca XIX wieku założonych zostało 37 eremów należących do tej kongregacji, głównie we Włoszech. Od 1866 roku siedzibą majora czyli przełożonego generalnego jest Sacro Eremo Tuscolano niedaleko Frascati.

Obecnie Kongregacja Eremitów Kamedułów z Monte Corona liczy dziewięć eremów: trzy we Włoszech, dwa w Polsce, po jednym w Hiszpanii, Kolumbii i Stanach Zjednoczonych i jeden w trakcie budowy w Wenezueli. W XX wieku powstały eremy w Stanach Zjednoczonych, Kolumbii i Wenezueli.

  Strona główna | Kongregacja Monte Corona |Erem Monte Corona - wyprawa
Życie codzienne w klasztorze | Bielany | Bieniszew | Dawne eremy polskie | Brat Leonard
Ludwik Zarewicz | Galeria | Modernizacja Domu Fundatora i Infirmerii | Kontakt
 
 PRYWATNA STRONA MARZENY I MARKA FLORKOWSKICH
  

www.kameduli.info

Copyright 2020 MMF. Żaden fragment tekstu/zdjęć prezentowanych na tej stronie
nie może być
wykorzystany, ani reprodukowany bez pisemnej zgody.

Wykonanie i obsługa: © Verbanet,MMF 2020